Prisliste montering

Alle priser inklusiv moms (mva) kr
Standard installasjon av varmepumpe

Gjelder inntil 50 km fra montør i ditt distrikt og inkluderer:
– Opptil 5 meter rørstrekk mellom inne og utedel.
– Opptil 5 meter kanalstrekk.
– El. kommunikasjon forbindelse mellom innedel og utedel.
– Opptil 5 meter drenerings rør.
– Mur / vegg brakett for ute og innedel.
– 3 meter strømtilkobling fra utedel.
– Innedel plassert mot yttervegg / hullboring trevegg eller leca.
– Trykktesting av anlegg.
– Igangsetting pumpe.
– Enkel demonstrasjon i bruk pumpen og av fjernkontroll.
– Ingen ekstra kostnad!
4.500

Alle priser inklusiv moms (mva) kr
Tillegg for materiell og tjenester.
Hjemkjøring 400
Demontering av tidligere varmepumpe inkl. gasstømming 625
Gebyr ved sen avbestilling** 1.000
Per km, utover 50 km 20
Ekstra arbeid, per time 625
PVC kanaler pr meter 150
Bend til PVC kanaler 80
Ekstra rør, pr meter *** 300
Ekstra strømkabel, pr meter **** 80
Ekstra kjølemedium(gass), pr gram 2
Murborring 500
Betongvegg borring 2.000
Spesialbraketter for lav murvegg 300
Markkonsoll 600
Trollflex veggjennomføring 300
Stige tillegg over 2,5 meter 600
** Avbestilling må skje senest 48 timer før avtalt tid for montering.
*** Rørene kan ikke skjøtes, ved behov for mer rør enn medfølgende rørpakke, må disse byttes ut med nye rør.
**** Ved bytting av rør må også strømkabel byttes